RegisterExecuteur

Werkwijze van Naleven

vrijblijvende afspraak

Wilt u graag meer informatie over wat ik voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Samen met u inventariseer ik uw situatie, bespreken we de vragen en wensen en breng ik een advies uit. Ik leg uit wat de mogelijkheden, de eventuele aanpak en de kosten zijn. Dat kan veilig en vertrouwelijk bij u thuis.

Er zijn geen kosten verbonden aan de eerste afspraak.

Voor een aantal diensten werk ik met een vaste prijs incl. BTW. Bijkomende diensten bied ik aan tegen een uurtarief, die vooraf met u worden besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

naleven Corine van Poppel

tarieven

Voor de onderstaande diensten werk ik met een vaste prijs. Tijdens ons eerste gesprek zal ik een prijsopgave geven zodat u weet welke diensten tegen welke kosten u kunt verwachten.

Advies

Met de inventarisatie van Naleven krijgt u inzicht in uw huidige situatie en wordt u geadviseerd over uw toekomstige nalatenschap of schenkingen of over de mogelijkheden van een levenstestament.  Zo kunt u uw nalatenschap inclusief mogelijke schenkingen en levenstestament bij leven naar eigen wensen voorbereiden en registreren tegen een vaste prijs incl. BTW.

Prijs bestaat uit de inventarisatie van uw nalatenschap incl. een juridische, fiscale en financiële analyse, registratie nalatenschap en eventueel voorbereiding notariële akte.

Prijs bestaat uit de inventarisatie van de juridische en fiscale mogelijkheden incl. een administratieve vastlegging. Indien nodig voorbereiding notariële akte.

Prijs bestaat uit de uitleg en advies over levenstestament. Voorbereiding en begeleiding notariële akte.

Afwikkeling nalatenschap

U kunt me benoemen in uw testament als uw executeur of nabestaanden kunnen me inschakelen om namens hen de nalatenschap af te handelen. De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Het volgende pakket van diensten biedt Naleven aan tegen een vaste prijs incl. BTW. 

Een inventarisatie van de nalatenschap: alle bezittingen en schulden.

Zorgdragen voor opstelling van verklaring van erfrecht door notaris, inbegrepen een erfgenamenonderzoek.

Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties over het overlijden incl. werkgever, verzekeringsmaatschappijen, verenigingen, abonnementen. Het verzorgen van de post.

Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en/of kluisloketten.

Financiële werkzaamheden zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen. Het betalen van schulden van de nalatenschap zoals uitvaartkosten en legaten.

Het informeren van banken, eventuele automatische incasso’s wijzigingen of stopzetten.

Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken.

Fiscale werkzaamheden zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting.

Het betalen van de verschuldigde belastingen.

Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier. Uitbetaling van de erfdelen.

Het afleggen van rekening en verantwoording.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het tarief inbegrepen. U ontvangt eerst een opgave van kosten voordat er werkzaamheden worden verricht.

Naleven heeft een netwerk van partners met gunstige tarieven.

naleven Corine van Poppel

Ik vertel u graag meer

U kunt bellen, mailen of het formulier invullen om een afspraak te maken. Ik geef u graag meer informatie toegespitst op uw situatie.

RegisterExecuteur

Kernwaarden werkwijze Naleven

Klantgericht

Kennis, kwaliteit, zorgvuldigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en communicatie

Vertrouwen en respect

Uw nalatenschap is bij mij in goede handen.

Communicatie

Ik luister, deel en leg uit!

Doelgericht

Wat ik doe, doe ik goed!