RegisterExecuteur

Wat kan ik voor u betekenen?

Advies en afwikkeling

juridisch en fiscaal advies

Wat zijn de financiële, fiscale en juridische gevolgen bij een overlijden? Heeft u of uw partner een testament? Heeft u een duidelijk overzicht van uw bezittingen en schulden? En de belangrijkste vraag… hoe wilt u het graag regelen? Welke mensen wilt u graag aanwijzen als erfgenaam of wilt u liever aan een goed doel nalaten? Of wilt u helemaal niet wachten en liever bij leven schenken?

Ik kan u inzicht geven in uw huidige situatie en toekomstige nalatenschap. Zo kunt uw nalatenschap naar uw wensen voorbereiden en registreren.

Ik kan u bij dit proces juridisch en fiscaal adviseren!

Afwikkeling nalatenschap

Een nalatenschap, groot of klein, moet altijd worden afgewikkeld. Dat vraagt om zorgvuldigheid en aandacht in een voor nabestaanden moeilijke tijd. Als onafhankelijk deskundige kan ik deze werkzaamheden voor uw uitvoeren en neem uw erfgenamen een hoop zorgen en regelwerk uit handen.  U kunt mij benoemen als executeur van uw testament. Na uw overlijden zorg ik ervoor dat uw wensen worden uitgevoerd.

Ook nabestaanden kunnen mij inschakelen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. Ik steun, adviseer en ontzorg de nabestaanden in een emotioneel moeilijke tijd. U kunt me aanwijzen als gevolmachtigde namens de erfgenamen van een nalatenschap.

naleven Corine van Poppel

Vrijblijvende Afspraak Maken​

Ik maak uw persoonlijke situatie inzichtelijk, zodat u uw nalatenschap kunt voorbereiden naar uw eigen wensen!

Nabestaanden kunnen me inschakelen voor advies en hulp bij een erfenis!

Advies

Nalatenschap

Bent u van plan om te gaan samenwonen of trouwen? Of heeft u heeft een samengesteld gezin? Bent u op de hoogte van de gevolgen mocht één van de twee overlijden? Waar bestaat uw nalatenschap uit en wat gebeurt er met het huis, de schenkingen of erfenis van ouders en andere bezittingen? U kunt me benaderen voor advies en hulp om uw nalatenschap voor te bereiden (nalatenschapsregistratie).

Schenkingen

Wilt u graag een schenking doen aan uw (klein)kinderen of een goed doel? U wilt liever bij leven schenken dan uw gehele bezittingen in uw nalatenschap? Er zijn mogelijkheden om jaarlijks of eenmalig belastingvrij te schenken. Een notariële akte is daarvoor niet altijd nodig. Ik kan u hierbij adviseren en tevens helpen om de schenkingen goed te administreren voor belastingdienst en toekomstige nalatenschap.

Levenstestament

In een levenstestament geeft u uw wensen aan bij leven. Hoe wilt u zaken geregeld hebben wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent, bijvoorbeeld door ziekte. U kunt een gevolmachtigde aanwijzen die uw belangen dan voor uw behartigt. Samen met u, inventariseer ik uw wensen en breng advies uit. Daarnaast begeleid ik u bij de noodzakelijke vastlegging in notariële akten.

Afwikkeling

Als RegisterExecuteur zorg ik voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde; Van de inventarisatie en het beheren van de nalatenschap (betalen rekeningen, instanties informeren, belastingaangiften opmaken) tot aan de verkoop van huis en het uiteindelijk verdelen van nalatenschap en betalen erfbelasting.

Executeur

Wilt u graag een executeur benoemen dan kunt u me hiervoor benaderen.  Bent u aangesteld als executeur maar u wilt graag advies of hulp met uw taak, neem dan contact met me op! Ik kan u als RegisterExecuteur van dienst zijn.

erfgenaam

U bent erfgenaam en weet niet zeker hoe de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld of u de nalatenschap wilt aanvaarden, afwijzen of wellicht beneficiair aanvaarden?
Of u weet niet waar te beginnen, wie te benaderen en hoe te regelen? U kunt me benaderen voor advies en ook aanwijzen als gevolmachtigde namens de erfgenamen van een nalatenschap.